Proje Hakkında

İTÜ Prof.Dr. Adnan Tekin Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi (ATUM) ile İstanbul Elektrik Tünel Tramvay İşletmeleri (İETT) arasında ortaklaşa geliştirilen“İstanbul’daki Dizel Motorlu Toplu Taşıma Araçlarının Egzoz Filtrelerini Temizlemeye Yönelik Yeni Bir Sistem Geliştirilmesi” adlı proje, 06.06.2014 tarihi ile T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından ‘Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı’ (İSTKA/2014/EVK) kapsamında desteklenmeye layık görülmüştür.

İstanbul Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan proje, İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesindeki ulaşım ve toplu taşıma kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasını hedeflemekte ve ulaşımda enerji verimliliği konularını kapsayan bir dizi bilimsel ve inovatif teknik çalışmadan oluşmaktadır.

Günümüz ulaşımı ve toplu taşıma alanlarında büyük hacimli dizel motorlara sahip modern araçlar kullanılmaktadır. Bu araçların kullanımı sırasında atmosfere CO, CO2, NOX, SOX, HC, PM, Ağır metal parçaları gibi sağlık ve çevre açısından oldukça büyük önem arz eden zararlı emisyonlar salınmaktadır. Egzoz emisyonlarını ve zararlı etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla günümüz teknolojisinde gelişmiş egzoz sistemleri kullanılmaktadır. Bahsi geçen bu modern egzoz sistemleri, ileri düzey teknolojilerden faydalanılarak üretilen Dizel Oksidasyon Katalisti (DOC), Dizel Partikül Filtre (DPF), Katalizörlü Dizel Partikül Filtre (CDPF) ve Seçici Katalitik Filtre (SCR) gibi özel filtrelerden meydana gelmektedir.

Egzoz emisyon filtreleri, işlevleri ve yapısında kullanılan özel malzemeler hasebiyle maliyet açısından oldukça yüksek değere sahiptirler. Bu filtreler belirli bir kullanım süresi sonunda kullanılan yakıt ve çeşitli kullanım koşulları nedeni ile kirlenmekte, egzoz sisteminde çeşitli teknik sorunlara sebep olmaktadır. Bu sorunlara örnek olarak; filtre kirliliğine bağlı yakıt sarfiyatındaki artışlar, mevcut kirlilik nedeniyle filtrelerde meydana gelen filtrasyon performansındaki düşüşler, egzoz emisyon değerlerindeki artışlar, geri basınç ve sıcaklık artışı ile diğer aksamlarda meydana gelen korozyon-aşınma gibi teknik sorunlar örnek gösterilebilir. Ulaşım ve toplu taşıma araçları açısından bahsedilen bu teknik sorunlar ise, birtakım periyodik bakım işlemleri ile kolaylıkla giderilebilmektedir.

Bu projede, ulaşım ve toplu taşımada kullanılan araçlarda yakıt sarfiyatı – egzoz emisyon konularındaki mevcut sorunlar ortadan kaldırılacak, toplu taşıma uygulamalarında enerji verimliliği değerleri artırılacak ve egzoz emisyonlarının tüm zararlı etkilerinin en aza indirilmesi sağlanacaktır.

Bir yıl sürecek olan proje ile;

  • Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması, İstanbul’un enerji yoğunluğunu ve CO, CO2, NOx, SOx, HC, PM emisyonları salınımının azaltılması
  • İstanbul içi, başta toplu taşıma olmak üzere enerji etkin – çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
  • Ulaşımda sektörel sera gazı emisyonu ve enerji tüketim envanterlerinin çıkarılması, emisyonunun azaltılmasına yönelik enerji verimliliği tedbirlerin belirlenmesi, pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi
  • Enerji verimliliği ve temiz enerjinin kullanımı konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi, uluslararası iyi örneklerin yaygınlaştırılması ve yenilikçi çalışmaların geliştirilmesi, kalıcı işbirliklerinin kurulması
  • Enerji verimliliği, temiz enerji ve enerji yönetimi konularında AB Müktesebatıyla uyum çalışmalarının hızlandırılması, egzoz emisyonları konusunda ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerika Çevre Örgütü (EPA) ve Avrupa Birliği (AB) normlarındaki değerlerin yakalanması

hedeflenmektedir.