Çalışmalar


Analiz Cihazları Merkezimize Gelmeye Devam Ediyor (Aralık 2014).

TAM OTOMATİK CIVALI POROZİMETRE CİHAZI

İSTKA Projemiz çerçevesinde alınması öngörülen cihazlar Merkezimize gelmeye devam ediyor. Civalı porozimetre cihazı, malzeme içerisindeki gözenek boyutu ve boyut dağılımı, gözenek hacmi, gözenek yüzey alanı, çapı, dökme ve görünür partikül yoğunlukları ile % gözenekliliğini ölçebilmektedir. Ölçüm malzeme içerisine farklı basınçlarda civa giriş hacimleri ölçülerek yapılmaktadır. Cihaz tepkimeye girmeyen, ıslatımsız bir sıvının yeterli basınç uygulanmadıkça malzeme bünyesinde bulunan küçük gözeneklere giremeyeceği fiziksel prensibine dayanarak çalışmaktadır. Gözenek çapı ve uygulanan basınç arasındaki ilişki Washburn (D=(-4γ cosθ)/P) denklemi ile elde edilmektedir.

Tam otomatik civalı porozimetre cihazı 0 ile 60.000 psi basınç aralığında iki düşük ve bir yüksek basınç olmak üzere toplam üç örnek haznesine sahiptir. Ölçülebilen gözenek boyutu 0.003 µm ile 900 µm arasındadır. Sistem bilgisayar kontrollüdür. Ölçümlerde intrüzyon ve ekstrüzyon verileri elde edilebilmektedir.


 

İETT Test Araçları İTÜ’yü Ziyaret Etti (25 Kasım 2014).

T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İTÜ Prof.Dr. Adnan TEKİN Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi ve İETT ortaklığında yürütülmekte olan “İstanbul’daki Dizel Motorlu Toplu Taşıma Araçlarının Egzoz Filtrelerini Temizlemeye Yönelik Yeni Bir Sistem Geliştirilmesi” adlı proje kapsamında, İETT Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı’ndan Teknoloji Geliştirme Müdürü Ensar KIZILASLAN, Mühendis Erdinç BOZKURT, İTÜ-ATUM Müdürü Prof.Dr. Cüneyt ARSLAN ve proje ekibinin katılımlarıyla, 25 Kasım 2014 tarihinde, geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantının ardından, egzoz emisyon ölçümlerinin yapılacağı 40B Sarıyer-Beşiktaş ve 41AT Ayazağaköyü – Davutpaşa Yıldız Teknik Üniversitesi güzergahlarında çalışmakta olan otobüslerden özel olarak belirlenen test araçları, İTÜ Yeşil Kampüs çalışmaları kapsamında İTÜ Ayazağa yerleşkesine getirilmiş, 25 Kasım 2014 günü itibari ile ilk test sürüşleri gerçekleştirilmiştir.

Proje için özel olarak görevlendirilen test araçları ölçüm ve analiz çalışmaları süresince, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı, İETT, İTÜ ve İTÜ-ATUM logoları ile özel olarak giydirilerek 2015 yılı Ağustos ayı başına kadar İstanbul halkının kullanımına sunulmuştur.

IMG_6382IMG_6391

 

 

 

 

 

 

 

IMG_6394IMG_6440

 

 

 

 

 

 

 

IMG_6479IMG_6467

 

 

 

 

 

 

 


İnovasyon Türkiye Fuarı’na Katıldık (13-16 Kasım 2014).

13-16 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen 3. İnovasyon Türkiye Fuarı’na katıldık.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, TÜBİTAK, KOSGEB, TSE Kalkınma Ajansları teknoparklar ve çeşitli üniversitelerin yer aldığı fuarda standımıza ilgi büyüktü.

Fuar süresince ATUM ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İstanbul’daki Dizel Motorlu Toplu Taşıma Araçlarının Egzoz Filtrelerini Temizlemeye Yönelik Yeni Bir Sistem Geliştirilmesi”  adlı projemizi tanıttık.

Proje koordinatörleri tarafından katılımcılara ve ziyaretçilere araştırma projemizin genel amaçları, çevre ve insan sağlığına yönelik beklenen faydaları aktarıldı. Ayrıca Merkezimizin ve işbirliği içinde olduğumuz laboratuvarların altyapı olanakları hakkında, hazırlanan kitapçık ve broşürlerle bilgiler verildi.Analiz Cihazlarımız Merkezimize Geldi (Eylül 2014).

İSTKA Projemiz çerçevesinde alınması öngörülen, emisyon ölçüm ve partikül madde ölçüm cihazları Merkezimize geldi.

 

HORIBA Automotive Emission Analyzer (Mexa-584L)

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM CİHAZI

Egzoz emisyon ölçüm cihazları; fosil yakıt ile çalışan motorlu taşıtlardan çıkan ve egzoz emisyonu olarak nitelendirilen gaz karışımını içerik ve yoğunluk açısından değerlendirerek karakteristik ölçüm yapabilen modern cihazlardır. Bu tür cihazlar, motor devrine (RPM) göre egzoz karışımındaki karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO2), oksijen (O2), azot monoksit (NO) ve hidrokarbon (HC) ölçümü de yapabilmektedir.

Başlıca özellikler:

 • Ölçülebilen kimyasal bileşenler CO, CO2, O2, NO, NOX ve HC’ dir.
 • Hacimce 0.01% hassasiyetle CO ölçümü
 • Hacimce 0.02% hassasiyetle CO2 ölçümü
 • Hacimce 0.01% hassasiyetle O2 ölçümü
 • Hacimce 1 ppm hassasiyetle NO ölçümü
 • Hacimce 2000 ppm değerine kadar 1 ppm hassasiyetli HC ölçümü
 • Hacimce 2000 – 10000 ppm değerleri arasında 10 ppm hassasiyetli HC ölçümü
 • 0 – 9990 rpm motor  devirlerinde ölçüm imkanı
 • 0 – 0,7 kPa basınç ve 3L/dk gaz debisine kadar ölçüm imkanı
 • 0 – 40 0C ortam sıcaklığı ve %80 relatif nem aralığında çalışma imkanı
 • Anlık veri çıktısı ve PC bağlantısı

HORIBA Opacimeter (Mexa-600S)

EGZOZ PARTİKÜL ÖLÇÜM CİHAZI

Egzoz partikül ölçüm cihazları; fosil yakıt ile çalışan motorlu taşıtlardan çıkan ve egzoz emisyonu olarak nitelendirilen gaz karışımındaki emisyon gazlarının yanı sıra; yanmamış yakıt (HC), yakıttaki toz (T), motor bloğu ya da piston aşınmalarına bağlı metalik parçaları da (M) içerik ve yoğunluk açısından değerlendirerek karakteristik ölçüm yapabilen modern cihazlardır. Bu tür cihazlar, motor devrine (RPM) göre egzoz karışımındaki tüm partikül maddeleri NDIR sensörleri aracıyla belirleyip anlık partikül ölçümü yapabilmektedir.

Başlıca özellikler:

 • Tüm motorlu taşıtlar için egzoz dumanı ve partikül madde ölçümü
 • Opaklık metoduna göre egzoz dumanı ölçümü
 • 0 – 99,9% aralığında opaklık ölçüm imkanı
 • 0 – 10000 rpm devir aralığında ölçüm imkanı
 • 0 – 40 0C ortam sıcaklık aralığı, 200 0C ve %90 nem derecesine kadar çalışma imkanı
 • Anlık veri çıktısı ve PC bağlantısı