İstanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Adnan Tekin Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi (ATUM) ile İstanbul Elektrik Tünel Tramvay İşletmeleri (İETT) arasında ortaklaşa geliştirilen “İstanbul’daki Dizel Motorlu Toplu Taşıma Araçlarının Egzoz Filtrelerini Temizlemeye Yönelik Yeni Bir Sistem Geliştirilmesi” adlı proje, 06.06.2014 tarihi ile T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından ‘Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı’ (İSTKA/2014/EVK) kapsamında desteklenmeye layık görülmüştür. İstanbul Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan proje, İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesindeki ulaşım ve toplu taşıma kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasını hedeflemekte ve ulaşımda enerji verimliliği konularını kapsayan bir dizi bilimsel ve inovatif teknik çalışmadan oluşmaktadır.